معرفی کتاب

کتاب “برسد به دست لیلا” منتشر شد

رمان با یک نامه آغاز می‌شود. نامه‌ای از اسماعیل به دوستی درباره‌ی دوستِ دیگری که خودش را کشته و وصیت کرده چیزی را به دست لیلا حاتمی برسانند. مردی که در گذشته‌ای دور پنهان شده و با این روند به‌تدریج پای آدم‌هایی میان می‌آید که هر کدام به نحوی به ماجرا ارتباط دارند.

رمان سعید محسنی قصه‌گوست و پیش‌رَونده. مکثی ندارد و مدام در حالِ ارجاع است به وقایعِ امروز ما و تأثیرش بر سرگذشتِ قهرمان‌ها. او تبحرِ خاصی در کنارِ هم گذاشتنِ شخصیت‌های فرعی‌ای دارد که اصلاً گمان نمی‌رود در داستان نقشی داشته باشند و در نهایت این مرگ است که موتورِ محرکِ رمانِ او می‌شود. مرگی که در ابتدا چونان یک خبرِ کم‌ارزش به حساب می‌آید و بعد بسیاری را درگیرِ چیستی خود می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید