چگونگی پرداخت

* در حال حاضر تنها امکان پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانک امکان پذیر است.