فرم درخواست همکاری با مجموعه فرهنگی دلشدگان

فرم درخواست همکاری با مجموعه فرهنگی دلشدگان

 

فرم درخواست همکاری با مجموعه فرهنگی دلشدگان

"(ضروری)" indicates required fields

تاریخ تولد(ضروری)
آدرس محل سکونت(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)
Please enter a number from 0 to 5.
آیا تاکنون محکومیت کیفری داشته اید؟(ضروری)
آیا از بیماری خاصی رنج می برید؟(ضروری)

میزان آشنایی با نرم افزارها

WORD(ضروری)
EXCELL(ضروری)
POWERPOINT(ضروری)
PHOTOSHOP(ضروری)
CORELDRAW(ضروری)
3DMAX(ضروری)
PREMIERE(ضروری)
میزان آشنایی با حسابداری و نرم افزارهای مرتبط(ضروری)

سوابق کاری

مشاغل گذشته به ترتیب(ضروری)
نام محل کار
آدرس محل کار
مسئولیت شما
شماره تماس محل کار
آخرین حقوق دریافتی
علت خاتمه همکاری
 
بارگذاری عکس شخصی
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 400 MB.
تایید مندرجات(ضروری)

 

فرم درخواست همکاری در مجموعه فرهنگی و کتابفروشی چشمه دلشدگان مشهد و سایر شهرکتاب ها و پردیس کتاب های مشهد