معرفی کتاب

معرفی کتاب سَبَّت

اولین رمان مجید غروی فضاساز است، دایره‌ی گسترده‌ی واژگان و تلاش نویسنده برای ساختن یک تاریخ شخصی، از آن رمانی فلسفی‌ ساخته که در ارتباط مستقیم با زمان و مکان قرار دارد. مخاطب این رمان مدام با سؤال‌های راوی همراه می‌شود و به‌تدریج مانند او در واقعیت عناصر و تاریخِ بیرونی تردید می‌کند.

و این تردید کلید مهم خوانش رمان است. شکی که کم‌کم کل اثر را در برمی‌گیرد و باعث می‌شود مُردگان به سخن آیند یا احضار شوند. برای همین سَبّت چونان وضعیتی است در آفرینش که طی آن تاریخ خصوصی یک انسان و شهرش از تاریکی‌ای عمیق بیرون کشیده می‌شود.

مطالب مربوط

دیدگاهتان را بنویسید