اخبار

رمان تاریخی در گذر زمان

یک رمان تاریخی، رمانی است که گذشته و شرایط دوران گذشته را بازگو می‌کند. بسیاری از رمان‌های تاریخی دارای شخصیت‌های تاریخی واقعی اصلی و فرعی اند

دیدگاهتان را بنویسید