معرفی کتاب

یادداشتی بر کتاب جاسوس اثر پائولو کوئلیو

پائولو کوئیلو در کتاب جاسوس زندگی واقعی و پر فراز و نشیب زنی رقاص و رامشگر را به زبانی ساده و جذاب نوشته است. زنی که به عنوان جاسوس علیه فرانسه در برابر جوخه اعدام ایستاد.

ماتاهاری لقب زنی زیبابود که بی پروا و گاه نیمه عریان در برابر دیده گان هزاران تن می رقصید و با حرکات موزون خود همگان را مسحور می کرد. ماتاهاری در هلند متولد شد و در اندونزی رقص بومی جاوه را یاد گرفت و سرانجام به کشور فرانسه مهاجرت کرد. دیری نپایید که تبدیل به یک چهره ی معروف شد و توانست با ابداع سبک جدیدی از رقص در میان افراد سرشناس نفوذ کند. اما زندگی او در دوران جنگ دستخوش تحولات عظیمی گردید. ماتاهاری در دوران زندگی خود، قربانی تجاوز، خشونت خانگی و تبعیض بود و در نهایت به عنوان جاسوس اعدام شد. اما او به خود جرات داد همانگونه که دوست دارد زند گی کند و بهای آن را نیز پرداخت

پائولو کوئلیو در کتاب خود با قرار دادن یک سری شواهد جسته و گریخته در کنار هم، و با توصیف مرگ و زندگی ماتاهاری توانسته است تصویری واضح از قهرمان زن داستان برای خواننده کنجکاو خود خلق کند.تصویری سازی کتاب کاملا آشکار است و در این کتاب، نویسنده به خوبی به جنبه های محتلف زندگی اجتماعی در جنگ جهانی از جمله منفعت طلبی، سو استفاده از قدرت، قربانی اطرافیان برای ثبات جایگاه اجتماعی و قدرت، عدم اعتماد بین دوستان به خوبی پرداخته است.
کوئلیو در این کتاب با سبک عرفانی معمول خود فاصله می‌گیرد و تلاش می کند بدون هرگونه دخل و تصرف و قضاوت زندگی ماتاهاری را به تصویر بکشد.
چند جمله از کتاب:
گلها به ما یاد می‌دهند هیچ چیز دائمی نیست حتی زیبایشان. با دیدن آنها یادمان می ماند که زیبایی هم پژمرده خواهد شد. وقتی در اوج خوشحالی یا رنج یا اندوه بردی، این ها را به یاد بیاور و به خاطر داشته باش که همه چیز می گذرد، بزرگ می شود، می میرد ودوباره متولد می شود.

خاطرات همیشه برنده اند… آنها به ما حسی دردناکتر از مالیخولیا می دهند، حس افسوس و پشیمانی

 

نویسنده سمیرا نیک

مطالب مربوط

دیدگاهتان را بنویسید