اخبار

مدرسه حبابی

دغدغه این روزها سلامتی کودکان هست و بعد آموزش و پرورش .
مدرسه مجازی با روش حباب مدرسه ای یکی از بهترین روشهاست که سیستم آموزش و پرورش بعضی از کشورهای دنیا در این ایام استفاده می کنند بدین صورت که هر ۵ تا ۶ بچه با یک معلم به صورت گروه حبابی و عدم تداخل با سایر گروهها هستند .اگر مدارس ما از این روش استفاده نمی کنند خودتون دست به کار شوید و با چند تا دوستهای فرزندتون هماهنگ کنید و در منزل و یا محیط ایمن بچه ها با هم درس بخواند و هر روز با نظارت یک مادر معاشرت و همکاری را یاد بگیرند.
.
بازگشت به مدرسه در یک حباب
کتابی برای آگاهی کودکان برای برگشت به مدرسه در زمان کرونا در زمان در یکی از مدارس کشور انگلستان
این کتابی هست که مدرسه برای آماده کردن کودکان برای برگشت به مدرسه پس از قرنطینه
بالطبع برگشت به مدرسه در این دوران بسیار متفاوت از قبل هست و این کتابچه برای کمک و آماده‌سازی بچه ها گردآوری شده است
مدارس از روش حباب استفاده میکنند
با دانلود این کتاب با این روش بیشتر آشنا شوید

کتاب_بازگشت_به_مدرسه_در_یک_حباب!_

مطالب مربوط

دیدگاهتان را بنویسید